contact

Brand:                icambag

Phone Number: +86 152 5312 5736

E-Mail : info@icambag.com / bob87612@gmail.com

Address:Old Wu Ye Building, Shan Shui Jia Yuan,
               Qi Li Shan Street, Shi Zhong District,
               Jinan, Shandong
                China, 250000